Säkerhet och hantering av personuppgifter

När du handlar hos Kollektion kan du alltid känna dig helt säker, både när det gäller betalning och hantering av personuppgifter. 

Vid beställning på Kollektion kommer dina personuppgifter att registreras i vårt system och när du beställer hos oss godkänner du vårt avtal för detta. Kollektion behandlar all personlig information enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen, PUL. 

Du kan när som helst be att få ta del av dessa, samt göra ändringar. 

Uppgifterna som du lämnar in till oss används konfidentiellt och lämnas aldrig ut till tredje part. De används endast i syfte att fullfölja din order och i övrigt för att kunna ge dig så god service som möjligt. Du har alltid rätt att begära att få ta del av dina uppgifter.

Åldersgräns

För att kunna beställa hos oss måste du ha fyllt 18 år. Annars krävs målsmans tillåtelse.
Enligt svensk lag accepterar Kollektion inga kreditköp under 18 år. Kollektion förbehåller sig rätten att i specifika fall neka eller ändra i din beställning (exempelvis om du har uppgivit falska personuppgifter och /eller har betalningsanmärkningar).

Force Majeure

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem eller fel i el-/tele-/dataförbindelser.