Åldersgräns

För att kunna beställa hos oss måste du ha fyllt 18 år. Annars krävs målsmans tillåtelse.
Enligt svensk lag accepterar Kollektion inga kreditköp under 18 år. Kollektion förbehåller sig rätten att i specifika fall neka eller ändra i din beställning (exempelvis om du har uppgivit falska personuppgifter och /eller har betalningsanmärkningar).

Force Majeure

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem eller fel i el-/tele-/dataförbindelser.